Volejte na: +420 577 113 577

Telefon: +420 577 113 577
Fax: +420 577 901 072
E-mail: lokart@lokart.cz
CZ EN Výroba kartonáže Zlín-Lípa, ČR
Lokart.cz

Politika IMS

Na základě ustanovení norem ČSN EN ISO 9001:2009, ed.2 a ČSN ISO 14001:2005, tímto vedení organizace vyhlašuje Politiku kvalitu a Environmentální politiku (Politiku IMS) s následujícími závazky :

1. Základní orientaci organizace je dosáhnout toho, aby se organizace stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti předmětu certifikace, u kterých bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance organizace.
2. Vedení organizace se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ed.2 a ČSN EN ISO 14000:2005, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Organizace vytváří odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců organizace v oblasti předmětu certifikace .
4. Vedení organizace neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému řízení kvality a systému životního prostředí.
5. Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů a dodržování systému životního prostředí mají naši dodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů, vedení organizace bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému.
6. Organizace bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.
7. Zaměstnanci budou plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
8. V rámci technických i ekonomických možností budou zaměstnanci minimalizovat vznik odpadů.
9. Organizace zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabrání plýtváním surovinami a energiemi.

Politika IMS - formulář ke stažení

Novinky
květen 2018

GDPR Společnost Lokart s.r.o. je plně připravena na GDPR.

leden 2017

Snažíme se automatizovat pracovní procesy.Spustili jsme automatizovaný systém dodávek archů vlnité lepenky k flexotiskovým slotrům. Jedná se o sestavu depaletizér,transport a předpodavač s obracečem.Zvýšili jsme výkon a odbourali namáhavou práci strojníků.

It is essential to be aware golden may get to a number of colors when they are together substances which might be unique. Moreover, an 18 karat gold version visits be produced too. Although there's no date feature, likely to huge rounded steel case plus a mesh ring manufactured from silver plated steel.

The winder on the lookout need to have got a small gemstone, known as cabochon stone. Several the brands likewise have showcased their extraordinary pieces by using bracket. Several the imitation manufacturers select for usual glass as an alternate to sapphire crystal .

The Definitive Tactic to Fake Swiss Watches

For the left side we have a perfect swiss replica watches using a genuine ETA 28362. To the rear of the situation is simply hologram. An authentic diver watch is accord together with the ISO 645.

Zobrazit vše
Adresa

Lokart s.r.o.
Lípa 300
763 11 Zlín-Lípa

Zobrazit na mapě
Mapa