Volejte na: +420 577 113 577

Telefon: +420 577 113 577
Fax: +420 577 901 072
E-mail: lokart@lokart.cz
CZ EN Výroba kartonáže Zlín-Lípa, ČR
Lokart.cz

Politika IMS

Na základě ustanovení norem ČSN EN ISO 9001:2009, ed.2 a ČSN ISO 14001:2005, tímto vedení organizace vyhlašuje Politiku kvalitu a Environmentální politiku (Politiku IMS) s následujícími závazky :

1. Základní orientaci organizace je dosáhnout toho, aby se organizace stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti předmětu certifikace, u kterých bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance organizace.
2. Vedení organizace se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ed.2 a ČSN EN ISO 14000:2005, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Organizace vytváří odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců organizace v oblasti předmětu certifikace .
4. Vedení organizace neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému řízení kvality a systému životního prostředí.
5. Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů a dodržování systému životního prostředí mají naši dodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů, vedení organizace bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému.
6. Organizace bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.
7. Zaměstnanci budou plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
8. V rámci technických i ekonomických možností budou zaměstnanci minimalizovat vznik odpadů.
9. Organizace zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabrání plýtváním surovinami a energiemi.

Politika IMS - formulář ke stažení

home
Novinky
květen 2018

GDPR Společnost Lokart s.r.o. je plně připravena na GDPR.

leden 2017

Snažíme se automatizovat pracovní procesy.Spustili jsme automatizovaný systém dodávek archů vlnité lepenky k flexotiskovým slotrům. Jedná se o sestavu depaletizér,transport a předpodavač s obracečem.Zvýšili jsme výkon a odbourali namáhavou práci strojníků.

Zobrazit vše
Implementace prvků Průmyslu 4.0 ve společnosti LOKART s.r.o.
Společnost LOKART s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014255 „Implementace prvků Průmyslu 4.0 ve společnosti LOKART s.r.o.“. Předmětem projektu je inovace stávající technologie o vybavení umožňující plnou automatizaci a také autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
Adresa

Lokart s.r.o.
Lípa 300
763 11 Zlín-Lípa

Zobrazit na mapě
Mapa